อยุธยา กับเวลาสั้นๆ  ในช่วงโควิด -19 กับการใช้ชีวิตแบบ 'New Normal' ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ที่ได้มีโอกาสเดินทางไกลๆ ธยุธยาสิ่งแรกที่นึกถึงเลยนอกจากกุ้งแม่น้ำ ก็คงจะไม่พ้น วัด วัด วัด แล้วก็วัด ทริปไหว้พระ 9 วัด ต้องมาแล้วล่ะ 

วิถี New Normal กับของมันต้องมี เตรียมตัวเสร็จแล้วก็ไปกัน

เริ่มด้วยวัดที่ 1 วัดมหาธาตุ วัดเก่าแก่กว่าร้อยปี ที่มีความโดดเด่นแปลกหน้าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ เศียรพระพุทธรูปอยู่ในรากของต้นโพธิ์ 

วิหารเล็ก ที่มีรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนัง รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้

  สร้างความ สวยงาม แปลกตา 

  บริเวณรอบๆ วัด ที่ประกอบไปด้วย พระปรางค์ขนาดใหญ่ เจดีย์แปดเหลี่ยม วิหารที่ฐานชุกชี พระปรางค์ขนาดกลางภายในพระปรางค์ ตำหนักพระสังฆราช วิหารเล็ก

  วัดที่ 2 วัดราชบูรณะ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดดเด่นในเรื่องการขุดพบสมบัติและเครื่องทองมากมาย ที่เรียกกันว่าขุมมหาสมบัติที่นอนหลับใหลเป็นร้อยปีในพระปรางค์

  วัดที่ 3 วัดธรรมิกราช เป็นอดีตพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการพบเศียรพระธรรมิการาชซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย และถือเป็นจุดกำเนิดของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยเพราะเป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนสถปนากรุงศรีอยุธยาและเป็นวัดสงฆ์มหานิกาย

  สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อธิษฐานสิ่งใดไว้ สิ่งนั้นจะสำฤทธิ์ผล 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  วัดที่ 4 วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย และยังคงสภาพที่ดีมาก สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะพม่าได้ไปตั้งกองบัญชาการอยู่ที่วัดนี้

  บรรยากาศภายในวัด  งดงาม สงบ 

  วัดที่ 5 วัดหัสดาวาส มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดช้าง เป็นวัดที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับวัดหน้าพระเมรุ  เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณต่อเนื่องกับวัดหน้าพระเมรุ ปัจจุบันเป็นวัดร้างและยังเหลือสิ่งก่อสร้างที่ไม่ถูกทำลายอยู่บ้าง

  วัดที่ 6 วัดเชิงท่า เป็นวัดเก่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ใครเป็นผู้สร้าง คงปรากฏเพียงตำนานเล่าสืบๆ กันมาว่า เศรษฐีผู้หนึ่งสร้างเรือนหอให้แก่บุตรสาวซึ่งหนีตามชายคนรักไปแล้วไม่ย้อนกลับ เศรษฐีผู้บิดาคอยบุตรสาวอยู่นานไม่เห็นกลับมาจึงได้ถวายเรือนหอนั้นให้แก่วัดที่ตนสร้างขึ้น

  วัดที่ 7 วัดชัยวัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือวัดออเจ้าตามกระแสบุพเพสันนิวาส ที่แม่หญิงการะเกดพูดถึงบ่อยๆ ใครมาอยุธยาแล้วไม่มาวัดนี้ แสดงว่าไม่ได้ดูละคร 😁😆😁

  วัดที่ 8 วัดโลกยสุธาราม ตั้งอยู่บนเกาะเมือง ในพื้นที่มรดกโลก ประวัติของวัดไม่แน่นอน ไม่มีใครทราบประวัติแน่ชัดแต่ได้รับการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ที่ประดิษฐานพระนอนปางพักผ่อนพระอิริยาบถที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมือง

  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีงานบุญประจำปีห่มผ้าพระนอน  และปิดทองพระนอนองค์จำลอง

  วัดที่ 9 จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

                  จบทริป 9 วัด ในเวลา 2 ชั่วโมงนิดๆ ด้วยสภาพอากาศที่ร้อน และแดดที่แรงแบบ วัวตาย ควายล้ม อยุธยา อาจเป็นที่มาของคำว่าเข้าวัดแล้ว " ร้อน "  😝😜                      ROUTE​EMPTY

   วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.47 น.

  ความคิดเห็น