น้ำตกหมอกฟ้า (เชียงใหม่) รีวิวโดย Styleตามใจ

น้ำ ต ก ห ม อ ก ฟ้ า แ ม่ แ ต ง - เ ชี ย ง ใ ห ม่ น้ำตกสวยๆ มีชื่อว่า "ห ม อ ก ฟ้ า" อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่นิดเดียวเอง  ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นชื่อว่าเชียงใหม่ ไม่รู้อะไรทุกอย่างมันดูสวยไปหมด ชอบความธรรมชาติ ที่ขับรถอ

น้ำตกหมอกฟ้า (เชียงใหม่)

น้ำตกหมอกฟ้า (เชียงใหม่)

 วันพฤหัสที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.59 น.

 วันที่เดินทาง 29 ส.ค. 2563

น้ำ ต ก ห ม อ ก ฟ้ า

แ ม่ แ ต ง - เ ชี ย ง ใ ห ม่

น้ำตกสวยๆ มีชื่อว่า "ห ม อ ก ฟ้ า" อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่นิดเดียวเอง 

ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ขึ้นชื่อว่าเชียงใหม่ ไม่รู้อะไรทุกอย่างมันดูสวยไปหมด ชอบความธรรมชาติ ที่ขับรถออกจากเมืองไม่เท่าไหร่ เราก็ได้สูดดมอากาศบริสุทธิ์ ได้ถ่ายรูปสวยๆ กับน้ำตกแบบนี้แล้ว

ใครเป็นสายสร้างคอนเท้นท์ ต้องไม่พลาดกับที่นี่แล้ว

การเดินทางง่ายมากๆ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

-ค่าเข้าอุทยาน คนละ 30 บาท

-เดินเท้าเข้าไปเพียง 300 เมตร จะเจอกับน้ำตกสวยๆละเจ้า

ความคิดเห็น