🎉แ พ เ มื อ ง ก า ญ จ น์ ✨💢แพริมน้ำ ไทรโยควิวรีสอร์ท รีวิวโดย teawmundotcom

🎉แ พ เ มื อ ง ก า ญ จ น์ ✨💢แพริมน้ำ ไทรโยควิวรีสอร์ท ✅พัก1ท่าน ราคา1,700.-(นอนท่านเดียวบวกซิงเกิ้ล500.-)✅พัก2ท่าน ราคา 2,400.-✅พัก3ท่าน ราคา 3,600.-✅เด็กไม่เกิน5ขวบฟรี ไม่มีเตียง✅เด็ก 5-10ปีครึ่งราคา มีเตียง 💢กิจกรรมพิเศษ จะมีแพลากไปกระโดดน้ำ 2 รอบ ออกเวลา 16.30,17.30 น. ใช้เวลา ประมาณ 40 นาท

🎉แ พ เ มื อ ง ก า ญ จ น์ ✨💢แพริมน้ำ ไทรโยควิวรีสอร์ท

🎉แ พ เ มื อ ง ก า ญ จ น์ ✨💢แพริมน้ำ ไทรโยควิวรีสอร์ท

 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 22.30 น.

 วันที่เดินทาง 12 ส.ค. 2563

🎉แ พ เ มื อ ง ก า ญ จ น์ ✨💢แพริมน้ำ ไทรโยควิวรีสอร์ท

✅พัก1ท่าน ราคา1,700.-(นอนท่านเดียวบวกซิงเกิ้ล500.-)✅พัก2ท่าน ราคา 2,400.-✅พัก3ท่าน ราคา 3,600.-✅เด็กไม่เกิน5ขวบฟรี ไม่มีเตียง✅เด็ก 5-10ปีครึ่งราคา มีเตียง

💢กิจกรรมพิเศษ จะมีแพลากไปกระโดดน้ำ 2 รอบ ออกเวลา 16.30,17.30 น. ใช้เวลา ประมาณ 40 นาที ระยะทางไป-กลับ ประมาณ1กม.🎉

รวมอาหารเย็นและอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 📌

#เที่ยวมันพาเที่ยว #แพเมืองกาญจน์ #ไทรโยควิวรีสอร์ท #เที่ยวมันดอทคอม

ความคิดเห็น