เชื่อว่าใครมาเชียงใหม่แล้วจะไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่
"วัดพระธาตุดอยสุเทพ" ตั้งอยู่บน "บนดอยสุเทพ" มีระยะทางขึ้น 16 กิโลเมตร

การเดินทางเข้าชมพระธาตุดอยสุเทพมี 2 ทาง คือ

- บันไดนาค เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่นักท่องเที่ยวมักจะถ่ายรูปกันบริเวณนี้

-รถรางไฟฟ้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ในราคาขึ้น-ลง คนละ 20 บาท(สำหรับคนไทย) และ 50 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

ความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน

📌ที่ตั้ง : อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

🚖 การเดินทางง่ายๆ
สามารถเดินทางด้วยประจำทาง สองแถวคันสีแดงอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ไป - กลับ 80 บาท (เที่ยวละ 40 บาท)

#รีวิวดอยสุเทพ #ดอยสุเทพเชียงใหม่ #วัดพระธาตุดอยสุเทพ #เชียงใหม่ #ViewJourney

View Journey ผู้หญิงเที่ยวคนเดียว

 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21.51 น.

ความคิดเห็น