ได้มีโอกาศได้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ แยกตามหมวดหมู่ของพรรณไม้ บนเนื้อที่ 3,500 ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 และยังเป็นสถานที่ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พืชพรรณชนิดต่างๆ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อน ชมธรรมชาติ หลากชนิด 

ตั้งอยู่ที่  100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด  18.8873°N 98.8620°E

เปิด-ปิด เวลา 8.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าฟรี

Canopy Walks จุดแรกที่แวะ

เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติลอยฟ้า ที่ยาวที่สุดในประเทศ ที่ความยาว 400 เมตร สูง 20 เมตร

น้ำพุนาฬิกา ตั้งอยูาลานด้านหน้าทางเข้าโรงเรือนกระจก

สวนไม้น้ำ 

สวนเฟินชนิดต่างๆ

เฟิน กล้วยไม้ ชนิดต่างๆ

โรงเรือนพืชตระกูลสับปะรด มีทั้งสายพันธุ์ต่างประเทศและในประเทศ

ทางเข้าโรงเรือนกระบองเพชร

เต็มไปด้วยกระบองเพชรชนิดต่างๆ

สายพันธุ์ต่างระเทศก็สามารถปลูกได้เช่นกัน

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเชียงใหม่ มาที่นี้คุณจะได้ทั้งความรู้ และความสวยงามทางธรรมชาติ ที่ไม่มีให้เห็นตามธรรมชาติทั่วไป

Sport Koki

 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00.30 น.

ความคิดเห็น