อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพะเยา เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันอ่างยาวที่สุดใน ภาคเหนือ คือ ประมาณ 1,800 เมตร บรรจุน้ำได้ 37 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเเหล่งน้ำที่สำคัญของเกษตรกรอำเภอเมืองพะเยา เเละ อำเภอดอกคำใต้ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ตำบลเเม่กา มีระยะทางห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ 20 กิโลเมตร 

          การเดินทางที่เริ่มในยามเช้า บวกกับอากาศที่หนาวเย็น ใกล้สันอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ  การเดินทางในครั้งนี้ได้ทำให้นึกถึงเวลาที่ผ่านมาว่า เวลาที่เรามีความสุขมักจะผ่านไปเร็ว เหลือเเต่เพียงภาพถ่ายไว้เป็นความทรงจำ ว่าครั้งหนึ่ง เราเคยร่วมเดินทางกับเพื่อน!!! มิตรภาพที่ได้จากการเดินทางคือสิ่งที่สำคัญมากกว่า บรยากาศ เเสง สี เสียง ที่ได้สัมผัสมา มันเทียบไม่ได้เลยกับความรู้สึกที่มีต่อกัน 

Travel days By Tor sosay

 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.18 น.

ความคิดเห็น