ชื่อรักไทยเเต่เป็นชาวจีนยูนนาน

ใครมาเที่ยวปางอุ๋งก็สามารถแวะมาเที่ยวที่ #หมู่บ้านรักไทย ได้นะระยะทางใกล้กันนิดเดียว

ที่นี่นอกจากความสวยงามของสถาปัตย์กรรมจีนยูนนานแล้วยังเป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีและพืชเมืองหนาวเนื่องจากบ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร

ทิวทัศน์ของหมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าอุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว มาบ้านรักไทยแล้วต้องลองนั่งมองทิวทัศน์พร้อมกับจิบชา ปล่อยร่างกายให้ผ่อนคลายและหายเหนื่อย

บ้านรักไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง”

การเดินทางไปบ้านรักไทย

1.โดยรถส่วนตัวใช้เส้นทางแม่ฮ่องสอน - ปาย (1095) ออกจากตัวแม่ฮ่องสอนไปประมาณ 15 กม. จะมีทางแยกซ้ายมือมีป้าย บอกทางไปภูโคลนให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป (เส้นทางเดียวกับภูโคลน) ระยะทางจากปากทาง - บ้านรักไทยประมาณ 29 กม. เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็ตรงไปเรื่อย ๆ เลยครับเส้นทางจะผ่านภูโคลน น้ำตกผ่าเสื่อ พระตำหนักปางตอง ทางจะเป็นทางขึ้นเข้าชันมีโค้งหักศอกพอสมควร (น้อง ๆ อ่างขาง) เส้นทางนี้จะเลยบ้านรวมไทยไปอีก 7 กม. ก็จะถึงบ้านรักไทย

2. รถโดยสารประจำทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ขึ้นรถสองแถวสายแม่ฮ่องสอน - บ้านรักไทย (แม่ออ)ท่ารถอยู่ที่หลังตลาดสายหยุด มีเที่ยว

หม่อมท่องเที่ยว

 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.10 น.

ความคิดเห็น