วันนี้พาชมวัดงาม ในเขตคูเมืองเชียงใหม่กันเจ้า

ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้า เพจไปแอ่วกันFuntrip และ ช่องยูทูปเพจ กดชมได้ค่ะ

      คูเมืองเชียงใหม่ ร่มรื่นตา

ลมแล้งเบ่งบาน ในฤดูร้อน ^^

        "วัดราชมณเฑียร"  หรือ   "วัดมณเฑียร"  ตั้งอยู่ ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ วัดอยู่ติดกับคูเมืองค่ะ   วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1974  เป็นวัดแรกที่พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์สมัยราชวงศ์มังรายทรงสร้างขึ้น      ในรัชสมัยที่พระองค์ทรงราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองเชียงใหม่ค่ะ  พระเจ้าติโลกราชและพระมหาเทวีทรงโปรดเกล้าให้รื้อพระตำหนักราชมณเฑียรส่วนพระองค์  มาสร้างเป็นวัดเพื่อถวายพระมหาญาณคัมภีร์มหาเถระและคณะ พระองค์ทรงพระราชทานนามวัดนี้ว่า "วัดราชมณเฑียร"

           ในนสมัยที่ราชวงศ์มังรายเรืองอำนาจ วัดราชมณเฑียรมีความเจริญรุ่งเรืองมาก เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ และพระมหาญาณคัมภีร์ปฐมเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดมณเฑียรยังเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงคุณธรรม เป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาในอดีต ต่อมาเมื่อาชวงศ์มังรายเสื่อมอำนาจลง วัดมีสภาพทรุดโทรมลง ตามกาลเวลา และได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิละและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่สุด 

วัดติดถนนเลยค่ะ ถัดจากถนนเป็นคูเมืองเชียงใหม่

วัดนี้มีวิหารลายคำที่วิจิตรงดงามมาก  เป็นวิหาร 2 ชั้น ทรงไทยล้านนา ใช้ศิลปะลายคำแบบล้านนา ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น ชั้นแรกใช้เป็นสถานที่ทำบุญ ชั้นที่ 2 ใช้ในการทำสังฆกรรมของพระภิกษุ สามเณร

       ซุ้มประตูหน้าพระวิหารประดับปูนปั้น และกระจกแก้วอังวะ ติดทองคำเปลว ลวดลายล้านนาประยุกต์

       พระเจ้าหลวงทันใจ องค์ใหญ่ มีหน้าตักกว้าง 5.5 เมตร สูง 11 เมตร สร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เมื่อครั้งที่มีการบูรณะวัดค่ะ

       วัดมณเฑียร  มีเอกลักษณ์พิเศษที่สำคัญ คือ มีการนำเอาวัสดุหินทรายมาสร้างเป็นพระพุทธรูป เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของวัด ซึ่งพบเห็นได้น้อยมากในวัดเชียงใหม่ มีอีกทีนึง คือ ที่วัดร่ำเปิงค่ะ 

พระพุทธรูปประธาน พระพุทธราชมณเฑียร สลักด้วยหินทราย ทรงเครื่องศิลปะล้านนา ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารชั้น 1

วิจิตรงดงามแบบล้านนาค่ะ 

ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้าเที่ยวอัพเดทใหม่ๆ มากมาย ไปแอ่วกัน Fun Trip ^^

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.13 น.

ความคิดเห็น