พาทุกท่านชมความงามศิลปะไทลื้อ ในชุมชนชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา คือ วัดศรีมุงเมืองวัดตั้งอยู่  ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ค่ะ   วัดนี้เป็นวัดประจำหมู่บ้านลวงเหนือ ซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่อพยพมาจากสิบสองปันนาค่ะ

ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้า อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ วัด และสถานที่สวยงามมากมายที่ ไปแอ่วกัน Fun Trip จ้า ^^ และ ช่องยูทูป กดชมที่ตัวหนังสือได้ค่ะ

       วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1944  โดยพญาสามฝั่งแกน กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา  วัดศรีมุงเมืองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 ตามหลักฐานที่แสดงในใบวิสุงคามสีมา ซึ่งลงพระปรมาภิไธย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ค่ะ  โดยได้เปลี่ยนมาเป็น "ธรรมยุตินิกาย" เป็นวัดแรกของจังหวัดเชียงใหม่

บริเวณหน้าวัดมี พระพุทธรูปบัวเข็ม อยู่หน้าวิหาร ซึ่งทั่วไปจะหมายถึงพระอุปคุต อรหันต์แห่งโชคลาภ ซึ่งท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่สะดือทะเลท่านจึงจะต้องประทับที่กลางน้ำเสมอ

โบสถ์ได้รับวิสุงคามะสีมาจากรัชกาลที่ 5  ช่อฟ้าเป็นนกหัสดีลิงค์  บันไดเป็นตัวมกรคายนาค

หน้าพระมหาวิหารหลังใหม่ มีเทวดาเฝ้ารักษา เทวดาที่นี่อินเทรนมากค่ะ เทวดาพกไอแพดและสมาร์โฟนด้วย^^

หลังคาผสมผสานไทลื้อแบบทรงโรงและฮ่างหงส์  วิหารล้วนประดับด้วยต้วลวง

      ทางขึ้นวิหารมีตัวลวงสัตว์ในนิยายปรัมปราของคนไทลื้อที่ตัวเหมือนมังกรมีปีก มีขาสี่ขา มีเขาเหมือนกวางที่มักจะเหาะขึ้นไปเล่นบนฟ้าทำให้ฝนตก ฟ้าคะนองและทำให้เกิดฟ้าร้อง ฟ้าแลบ


ภายในพระมหาวิหารมีศิลปะงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ 5 พระองค์ ได้แก่ องค์ในสุด พระเจ้าหลวงเมืองลวง ว่ากันว่าวิหารไทลื้อที่วัดศรีมุงเมืองเป็นวิหารไทลื้อที่งดงามที่สุดในประเทศค่ะ

พระมหาวิหารที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมงดงามแบบไทลื้อ นามว่า อนันตมหาวิหารปุญญามากโร เป็นมหาวิหารทองคำ ที่มีความหมายว่า บ่อเกิดแห่งบุญ ภายในพระมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ 5 องค์ ได้แก่ พระเจ้าหลวงเมืองลวง พระเจ้าอุ่นเมือง พระเจ้านาคะ พระเจ้าขวัญเมือง และพระเจ้ามิ่งเมือง  

ปฏิมากรรมพระพุทธรูปแบบนูนสูงบนกำแพงด้านในรอบวิหารเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัด ว่ากันว่ามีรูปพระพุทธรูปทั้งหมด 555 รูป  คงศิลปะแบบพม่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ขอมงคลทั้งหลายจงเกิดแก่ทุกท่านค่ะ 

ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้าเที่ยวอัพเดทใหม่ๆ มากมาย ไปแอ่วกัน Fun Trip ^^

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.14 น.

ความคิดเห็น