ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้า อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ วัด และสถานที่สวยงามมากมายที่ ไปแอ่วกัน Fun Trip จ้า ^^ และ ช่องยูทูป กดชมที่ตัวหนังสือได้ค่ะ

ทริปนี้พาชมวัดงามในคูเมืองชั้นนอกกัน

   วัดโลกโมฬี  ตั้งอยู่ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ใกล้คูเมืองด้านนอกแจ่งหัวรินค่ะ ตรงข้ามกันข้ามถนนมาจะเห็นคูเมืองเชียงใหม่

     วัดโลกโมฬี สร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่ปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.1910 สมัยพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงโปรดอาราธนาให้คณะของพระอุทุมพรบุปผมหาสวามีเจ้า เมืองเมาะตะมะ จำนวน 10 รูป มาสืบทอดพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ซึ่งคณะสงฆ์เหล่านั้นได้จำพรรษาที่วัดโลกโมฬี ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างเมืองค่ะ วัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลพระเมืองเกษเกล้า กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ปีพ.ศ 2544

ภายในวัดมีประติมากรรม และสถาปัตยกรรมศิลปะแบบล้านนา ปรากฏอยู่ในโบราณสถานสำคัญหลายแห่งค่ะ  ที่เห็นจากภาพเป็นซุ้มประตูโขงที่มีลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อยงดงามแบบล้านนา 

วิหารหลวงวัดโลกโมฬี เป็นวิหารไม้สักศิลปะแบบล้านนาโบราณ  งดงามประณีตด้วยลวดลายแกะสลัก มีรูปปั้นนาคาบริเวณทางขึ้นวิหาร ทำให้ดูน่าเกรงขาม  บริเวณหน้าบันจะประดับกระจกสีหลากสีสันสวยงามแปลกตา ทั้งเขียว ฟ้า เหลือง แดง น้ำเงิน ตกแต่งประดับอยู่บนหลังคาที่ใช้พื้นดำเป็นหลัก  ทำให้ลวดลายตกแต่งเน้นเด่นชัดดูสวยงาม ยามต้องแสงพระอาทิตย์จะเกิดประกายระยิบระยับสวยงามมากค่ะ

   ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่  คือ “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลีด้วยค่ะ

      หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี ที่ภายในประดิษฐานพระรูปของพระนางจิรประภา มหาเทวี พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ 

       ถ้าใครเคยดูภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์นเรศวรมหาราช จะเคยเห็นฉากภาพยนต์เรื่องนี้ ที่มีการปรากฏตัวของวีรสตรีพระองค์หนึ่ง คือ พระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี กษัตรีย์แห่งล้านนา เป็นฉากที่พระนางเจ้าจิรประภามหาเทวีเสด็จออกเวียงทางประตูช้างเผือก มีการอัญเชิญเครื่องสักการะล้านนามาถวายต้อนรับพระไชยราชาธิราชแห่งอยุธยาเมื่อคราวยกทัพหมายตีนครเชียงใหม่ ในคราวนั้นพระนางโปรดให้พระไชยราชาธิราชประทับอยู่นอกเมืองที่เวียงเจ็ดริน และได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ ณ วัดโลกโมฬี ติดคูเมืองด้านเหนือของเวียงไว้เป็นอนุสรณ์สัมพันธไมตรีระหว่างล้านนาและอยุธยา พระนางรักษาเอกราชของล้านนาไว้ได้โดยไม่เกิดความสูญเสียใดๆ จึงได้รับยกย่องให้เป็นวีรสตรีแห่งล้านนา เป็นจอมนางแห่งเวียงพิงค์ค่ะ  ปัจจุบันประชาชนทั่วไปนิยมมากราบไหว้บูชาพระนาง และขอพรด้านความรัก เพราะเชื่อว่าพระนางเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก จากการรักษาเอกราชของล้านนาไว้ได้ในอดีต

 พระเจดีย์

       สร้างขึ้นในรัชกาลพระเมืองเกศเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2070 มีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนา มีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีย์ค่ะ

วัดโลกโมฬีเป็น 1 ใน 10 วัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงาม เป็นเอกลักษณ์ใครมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะเยี่ยมชมนะคะ

ขอมงคลทั้งหลายจงเกิดแก่ทุกท่านค่ะ^^

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.36 น.

ความคิดเห็น