โลกโมฬี วัดเก่าแก่สมัยอาณาจักรล้านนา ที่พระนางเจ้าจิรประภามหาเทวีใช้รักษาเอกราช รีวิวโดย ไปแอ่วกัน Fun Trip

       ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะ  อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และวัดสวยงามมากมายที่ ไปแอ่วกัน Fun Trip ค่ะ ^^  ทริปนี้พาชมวัดงามในคูเมืองชั้นนอกกัน    วัดโลกโมฬี  ตั้งอยู่ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ใกล้คูเมืองด้านนอก

โลกโมฬี วัดเก่าแก่สมัยอาณาจักรล้านนา ที่พระนางเจ้าจิรประภามหาเทวีใช้รักษาเอกราช

โลกโมฬี วัดเก่าแก่สมัยอาณาจักรล้านนา ที่พระนางเจ้าจิรประภามหาเทวีใช้รักษาเอกราช

 วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.36 น.

 วันที่เดินทาง 14 ส.ค. 2564

       ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะ  อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และวัดสวยงามมากมายที่ ไปแอ่วกัน Fun Trip ค่ะ ^^  ทริปนี้พาชมวัดงามในคูเมืองชั้นนอกกัน

   วัดโลกโมฬี  ตั้งอยู่ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ใกล้คูเมืองด้านนอกแจ่งหัวรินค่ะ ตรงข้ามกันข้ามถนนมาจะเห็นคูเมืองเชียงใหม่

     วัดโลกโมฬี สร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่ปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.1910 สมัยพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงโปรดอาราธนาให้คณะของพระอุทุมพรบุปผมหาสวามีเจ้า เมืองเมาะตะมะ จำนวน 10 รูป มาสืบทอดพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ซึ่งคณะสงฆ์เหล่านั้นได้จำพรรษาที่วัดโลกโมฬี ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างเมืองค่ะ วัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลพระเมืองเกษเกล้า กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ปีพ.ศ 2544

ภายในวัดมีประติมากรรม และสถาปัตยกรรมศิลปะแบบล้านนา ปรากฏอยู่ในโบราณสถานสำคัญหลายแห่งค่ะ  ที่เห็นจากภาพเป็นซุ้มประตูโขงที่มีลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อยงดงามแบบล้านนา 

วิหารหลวงวัดโลกโมฬี เป็นวิหารไม้สักศิลปะแบบล้านนาโบราณ  งดงามประณีตด้วยลวดลายแกะสลัก มีรูปปั้นนาคาบริเวณทางขึ้นวิหาร ทำให้ดูน่าเกรงขาม  บริเวณหน้าบันจะประดับกระจกสีหลากสีสันสวยงามแปลกตา ทั้งเขียว ฟ้า เหลือง แดง น้ำเงิน ตกแต่งประดับอยู่บนหลังคาที่ใช้พื้นดำเป็นหลัก  ทำให้ลวดลายตกแต่งเน้นเด่นชัดดูสวยงาม ยามต้องแสงพระอาทิตย์จะเกิดประกายระยิบระยับสวยงามมากค่ะ

   ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่  คือ “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลีด้วยค่ะ

      หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี ที่ภายในประดิษฐานพระรูปของพระนางจิรประภา มหาเทวี พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ 

       ถ้าใครเคยดูภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์นเรศวรมหาราช จะเคยเห็นฉากภาพยนต์เรื่องนี้ ที่มีการปรากฏตัวของวีรสตรีพระองค์หนึ่ง คือ พระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี กษัตรีย์แห่งล้านนา เป็นฉากที่พระนางเจ้าจิรประภามหาเทวีเสด็จออกเวียงทางประตูช้างเผือก มีการอัญเชิญเครื่องสักการะล้านนามาถวายต้อนรับพระไชยราชาธิราชแห่งอยุธยาเมื่อคราวยกทัพหมายตีนครเชียงใหม่ ในคราวนั้นพระนางโปรดให้พระไชยราชาธิราชประทับอยู่นอกเมืองที่เวียงเจ็ดริน และได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ ณ วัดโลกโมฬี ติดคูเมืองด้านเหนือของเวียงไว้เป็นอนุสรณ์สัมพันธไมตรีระหว่างล้านนาและอยุธยา พระนางรักษาเอกราชของล้านนาไว้ได้โดยไม่เกิดความสูญเสียใดๆ จึงได้รับยกย่องให้เป็นวีรสตรีแห่งล้านนา เป็นจอมนางแห่งเวียงพิงค์ค่ะ  ปัจจุบันประชาชนทั่วไปนิยมมากราบไหว้บูชาพระนาง และขอพรด้านความรัก เพราะเชื่อว่าพระนางเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก จากการรักษาเอกราชของล้านนาไว้ได้ในอดีต

 พระเจดีย์

       สร้างขึ้นในรัชกาลพระเมืองเกศเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2070 มีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนา มีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีย์ค่ะ

วัดโลกโมฬีเป็น 1 ใน 10 วัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงาม เป็นเอกลักษณ์ใครมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะเยี่ยมชมนะคะ

ขอมงคลทั้งหลายจงเกิดแก่ทุกท่านค่ะ^^

ความคิดเห็น