ภูกระดึง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 เริ่มเดินประมาณ 07.30 น.

- จากจุดเริ่มต้น ถึง ลานหลังแป 5.5 km.
- ลานหลังแป ถึง ลานกางเต้นท์วังกวาง 3.1 km.


ถึงลานกางเต้นท์ประมาณบ่าย 2 แฮกมากกกกก

วันที่ 2 ( เดินไปเส้นน้ำตก ) เริ่มเดินประมาณ 08.30 น.

( ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่อ่างเก็บน้ำวังกวาง )

- ลานกางเตนท์วังกวาง ถึง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ 2.4 km.
- น้ำตกเพ็ญพบใหม่ ถึง น้ำตกเพ็ญพบ 2 km.
- น้ำตกเพ็ญพบ ถึง น้ำตกสอเหนือ 2.5 km.
- น้ำตกสอเหนือ ถึง ผาหล่มสัก 3.3 km.
- ผาหล่มสัก ถึง ผาแดง 2.4 km.
- ผาแดง ถึง ผาเหยียบเมฆ 1.9 km.
- ผาเหยียบเมฆ ถึง ผาจำศีล 2.1 km.
- ผาจำศีล ถึง หมากดูก 667 m.
- หมากดูก ถึง ลานกางเต้นท์วังกวาง 2.2 km.

( จุดไฮไลท์ของผาหล่มสัก )


ถึงลานกางเต้นท์ประมาณ 3 ทุ่ม เดินมาราทอนมากจ้า หลังจากรูปนี้ก็คือเริ่มมืดแล้ว

วันที่ 3 เริ่มเดินประมาณ 09.00 น.
- ลานกางเต้นท์วังกวาง ถึง จุดเริ่มต้น
ถึงด้านล่างประมาณบ่าย 3 โมง


"ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึง"

**ทริปวันที่ 30.12.2019 - 01.01.2020

𝙇𝙤𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 : 𝙋𝙝𝙪 𝙆𝙧𝙖𝙙𝙪𝙚𝙣𝙜

#somewherewithu #เดินป่า #ขึ้นเขา #อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

Arisara Pharalachan

 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.50 น.

ความคิดเห็น