⛪ วัดกลางหุบเขา วัดเขาแดง รีวิวโดย Take A Rest : พัก นี้ ติด เที่ยว

เป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยค่ะที่นี่มีล่องเรือด้วยนะ ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมงไปตามอุทยาน สามร้อยยอด เหมาลำ 500 บาทแชะภาพน้องลิงกันหน่อยค่าแบร่....วัดเขาแดง เป็นวัดกลางหุบเขาตั้งเด่นเป็น สง่า ท่ามกลางธรรมชาติ ที่สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ที่นี่มีล่องเรือไปตามคลองเขาแดงด้วย ทางขึ้นเรือก็อยู่ที่

⛪ วัดกลางหุบเขา วัดเขาแดง

⛪ วัดกลางหุบเขา วัดเขาแดง

 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.25 น.

 วันที่เดินทาง 15 ต.ค. 2564

เป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยค่ะ

ที่นี่มีล่องเรือด้วยนะ ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมงไปตามอุทยาน สามร้อยยอด เหมาลำ 500 บาท

แชะภาพน้องลิงกันหน่อยค่า

แบร่....

วัดเขาแดง

⛪

เป็นวัดกลางหุบเขาตั้งเด่นเป็น สง่า ท่ามกลางธรรมชาติ ที่สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ที่นี่มีล่องเรือไปตามคลองเขาแดงด้วย ทางขึ้นเรือก็อยู่ที่ หน้าวัดเลยค่า ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมงไปตามอุทยาน สามร้อยยอด เหมาลำ 500 บาท

  • วัดเขาแดง ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ https://goo.gl/maps/tnX7LEi4shdPJtze6
ความคิดเห็น