หนึ่งเดียวสำหรับสถานที่ที่ต้องไปชมให้ได้สักครังในวันลองกระทง คือประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นั่นเอง โดยในปี2564นี้ มีการจัดงานในรูปแบบ ลอยกระทงวิถีใหม่ แต่ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียบประเพณีแบบดั้งเดิม โดยมีรายละเอียดในการจัดงานดังนี้

* งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564
* ก่อนเข้างานลอยกระทงต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนมาเที่ยว ซึ่งรับจำกัด เพียงวันละ 15,000 คนเท่านั้น
* เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานลอยกระทง ระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ขยายถึงวันที่ 18 พย.64) 
สามารถลงทะเบียนเข้างานลอยกระทงสุโขทัยล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=book2go
เช็คมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดสุโขทัย ได้ที่
https://www.facebook.com/.../pcb.../4561039340620900

ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนเพิ่มเติม
055-616793 , 094-8793915

*(ภาพถ่ายปี 2562)

สักการะพ่อขุนรามคำแหง

มีกระทงสวยๆงามๆมากมายให้เลือก

ตลาด

ยามเย็น

บรรยากาศยามโพล้เพล้

การแสดงแสงสีจุดที่ 1

ดอกบัวมีกลิ่นหอมมาก

เดินชมบรรยากาศสวยๆค่ะ

การแสดงแสงสีจุดที่ 2

จบด้วยตักบาตรวัดตะพังทองยามเช้า

jetaime_journey

 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 22.54 น.

ความคิดเห็น