ลอยกระทง..........ที่คลองโอ่งอ่าง รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

ช่วงเทศกาลลอยกระทง คลองโอ่งอ่างได้จัดงานลอยกระทงระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เราเอาบรรยากาศของวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้มาฝากกันค่ะกราฟิตี้ ริมคลองโอ่งอ่างกราฟิตี้ ริมคลองโอ่งอ่างร้านค้าต่าง ๆ ริมคลองโอ่งอ่างกราฟิตี้ ริมคลองโอ่งอ่างกิจกรรมพายเรือคายัค ในคลองโอ่งอ่างกราฟิตี้ ริมคลองโอ่งอ่างบรรย

ลอยกระทง..........ที่คลองโอ่งอ่าง

ลอยกระทง..........ที่คลองโอ่งอ่าง

 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.02 น.

 วันที่เดินทาง 21 พ.ย. 2564

ช่วงเทศกาลลอยกระทง คลองโอ่งอ่างได้จัดงานลอยกระทงระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เราเอาบรรยากาศของวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้มาฝากกันค่ะ

กราฟิตี้ ริมคลองโอ่งอ่าง

กราฟิตี้ ริมคลองโอ่งอ่าง

ร้านค้าต่าง ๆ ริมคลองโอ่งอ่าง

กราฟิตี้ ริมคลองโอ่งอ่าง

กิจกรรมพายเรือคายัค ในคลองโอ่งอ่าง

กราฟิตี้ ริมคลองโอ่งอ่าง

บรรยากาศ ชิม ช๊อป ชิล

การแสดงดนตรีสด บริเวณคลองโอ่งอ่าง

กราฟิตี้ ริมคลองโอ่งอ่าง

บรรยากาศช๊อปปิ้ง

ริมคลองโอ่งอ่าง

ความคิดเห็น