วันนี้จะมาเดินทางไปเที่ยวชม ปราสาท และเมืองเก่าที่ประเทศเยอรมันนี นั้นก็คือเมือง Heidelberg ตั้งอยู่ริมแม่นํ้า Neckar ในแคว้น  Baden-Württemberg  ตอนกลางของประเทศเยอรมันนี ทริปนี้เรานั่งรถไฟมาจากเมือง Heilbronn ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาประมาณ 1 ชั่วโมง  ทางรถไฟจะแล่นเลียบริมแม่นํ้า Neckar แทบจะตลอดทั้งทาง ทำให้เราชื่นชมกับ บ้านเรือนริมแม่นํ้าได้เกือบจะตลอดระยะทาง  

เมือง Heidelberg เป็นเมืองแห่งมหาลัยเพราะมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่อีกที่หนึ่งในยุโรป ตัวปราสาทสร้างมาประมาณ 1000 กว่าปี เมื่อถึงปราสาทจะมองดูเมืองเก่า เห็นริมแม่นํ้า Neckar ได้สวยงาม 

การเดินทางขึ้นมาบนปราสาท นั่งรถกระเช้าจะสะดวกสุด ตัวปราสาทมีพื้นที่กว้างมากเหมาะแก่การถ่ายภาพอย่างยิ่ง ถนนเมืองเก่า ก็เป็นแหล่งซื้อของ และเดินชมเมืองตลอดระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร  

ช่วงที่เหมาะแก่การเดินทางมาเที่ยวก็ช่วง หน้าร้อน ฤดูใบไม้ผลิซึ่งอากาศจะดีมาก  

Jobbu

 วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 17.19 น.

ความคิดเห็น