จี เต็ก ลิ้ม เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว มีความหมายว่า เป็นที่ปฏิบัติหรือบำเพ็ญพจน์ขององค์กวนอิมโพธิสัตว์ พุทธสถานแห่งนี้ได้สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน และตามความคติความเชื่อของมหายานโดยใช้หลัก ฮวง จุ้ย เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือคนไทยเรียกท่านว่า องค์ท้าวเวสสุวรรณ

ที่พุทธสถานแห่งนี้ มีทั้งหมด 9 จุดให้เราดินไหว้พระตามทางไปเรื่อยๆ เมื่อครบหมดทั้ง 9 จุดก้อจะเดินทั่วทั้งบริเวณของพุทธสถาน

เริ่มต้นเลย จะให้เราไหว้ฟ้าดินเสียก่อน จากนั้นจุดที่ 1 ในการไหว้คือ ให้เราไหว้แป๊ะกง (เจ้าที่)

ขอบอกธูปและเทียนจะเป็นสีตามวันเกิดเลยนะครับ

จุดที่ 2 จะให้เราขอพร หลวงพ่อสำเร็จ โดยจะมีกำยานหลากสีให้เราจุดที่ด้านหน้าอาคารก่อน จากนั้นค่อยเจ้าไปไหว้ด้านใน

จุดที่ 3 จะให้เราขอพรพระพิฆเนตร เทพแห่งความสำเร็จ 

จุดที่ 4 จะเป็นลานรับพลังฟ้าดิน หยิน หยาง ให้เรายืนตรงกลางสัญลักษณ์หยินหยางขนาดใหญ่ที่ลาน เพื่อรับพลังฟ้าดิน จุดนี้มีความแปลกว่าหินสีดำเหยียบแล้วร้อนหินสีขาวจะเย็น

จุดที่ 5 จะเป็นวิหารเทพสถิตย์ ที่อยู่ด้านหลังด้านในจะมีวิหารเทพเจ้ากวนอูให้บูชา

จุดที่ 6 เป็นวิหารนพเคราะห์ ฝากดวงแก้ปีชง และเสริมดวงชะตา ใครที่เกิดปีชงก้อมาทำพิธีแก้ปีชงได้ที่นี่ครับ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำสวดและทำพิธีปัดสิ่งไม่ดีออกจากตัว โดยจะฝากไว้ที่องค์พระไภสัชยคุรุพุทธเจ้า

จุดที่ 7 วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมไม้จันทร์หอม มีเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมที่สวยงามประดิษฐานอยู่ 

จุดที่ 8 กราบไหว้ขอพรหน้าวิหารซำปอกง

จุดที่ 9 เป็นไฮไล์ของที่นี้ คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แกะสลักจากหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหยกเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภร่ำรวย

จริงๆแล้วที่นี้มีอีกจุดนะครับ กำลังสร้าง คือ วิหารองค์ไฉซิงเอี้ย หรือคนไทยเรียกท่านว่า องค์ท้าวเวสสุวรรณ แต่ต้องขับรถออกไปด้านข้างนะครับ ถ้าเดินมีเหนื่อยเลยครับ

B e L L a G i O ..... Studio

 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.59 น.

ความคิดเห็น