"หมู่บ้านสันติชล หรือบ้านจีนยูนนาน" ตั้งอยู่ที่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปายเพียง 4.5 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ที่นี่นำเสนอการท่องเที่ยวความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนาน อันเป็นรากฐานของชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรม การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน ไปพร้อมกับการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนาน

"ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล" รอบๆ เป็นวิวภูเขาที่สวยงาม เป็นหมู่บ้านชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนาน ที่อพยพมาตั้งรกรากที่เมืองไทย ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ภายในเป็นบ้านดิน (บ้านที่ใช้ดินปั้นขึ้นมา) ตั้งเรียงรายจำลองวิถีชีวิตชาวบ้าน และเปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก และเป็นร้านอาหารจีนยูนนาน ภายในเป็นสนามหญ้า สระน้ำ ชิงช้าไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ และเป็นเป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยว

บรรยากาศในหมู่บ้าน เหมือนเราได้อยู่ในเมืองจีน ซึ่งทั้งหมดจะตกแต่งสถานที่สไตล์จีนยูนนานทั้งหมด ซ฿่งจะใช้ธีมเป็นสีแดง ตามสไตล์ชาวจีน สิ่งก่อสร้างที่ดูโดดเด่นเมื่อเราอยู่ในเขตศูนย์วัฒนธรรม

ตามรอยตะวัน

 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 23.07 น.

ความคิดเห็น