ปลายทางของเราวันนี้คือ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว Khao Soi Dao Wildlife

ระยะทางจากตัวอำเภอสอยดาว เข้ามาถึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ประมาณ 4-5 กิโลเมตรไม่ไกลมาก
เข้ามาถึงก็จะมีด่านเจ้าหน้าที่คอย อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการ เขาพัก กางเตนท์ หรือขึ้นไปเล่นน้ำตำเขาสอยดาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ของทุกวันนักท่องเที่ยวทุกท่านยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มาตรการสำหรับการท่องเที่ยวและพักแรมกางเต็นท์พักแรมในพื้นที่ ต้องมีเอกสารหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้1. เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 2 เข็ม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีเอกสารจากทางการยืนยันหรือจากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม2. เอกสารรายงานผลตรวจเชื้อ COVID-19 จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข - ผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ไม่พบเชื้อ ผลตรวจย้อนหลังไม่เกิน 7 วัน - ผลการตรวจด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) แสดงผลทดสอบเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง นับจากที่ได้ทำการตรวจพื้นที่ที่เปิดให้บริการ1. ลำธารและลานกางเต็นท์2. ลำธารบริเวณลานจอดรถน้ำตกชั้นบน*เส้นทางเดินป่า เปิดให้บริการตั้งแต่น้ำตกชั้

นที่ 1 ถึงน้ำตกชั้นที่ 9 เท่านั้น***สามารถลงเล่นน้ำตกได้*****ไม่มีเต็นท์ให้บริการ***

โด

ยเราเลือกางเตนท์ บริเวณจุดกางเตนท์ ที่ 1  ซึ่งมีทั้งหมด 3 ลาน 3 จุด 
ตรงจุดกางเตนท์ก็จะมี  เจ้าถิ่นคอยต้อนรับ อยู่มากมาย ทั้งหมูป่า  นกยูง เดินเป็นทั่วๆทุกพื้นทีเลยทีเดียว

สมาชิกเจ้าถื่นค่อนข้างเยอะนะครับ  ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ นกยูงไว้นะครับ โดยจะมีป้ายเตือนไว้ อยู่บริเวณรอบๆ 

วันธรรมดา หรือ วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ คนกางไม่ค่อยเยอะมาก ส่วนใหญ่จะเป็น นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำตกเขาสอยดาวมากกว่า

เมื่อได้จุดที่ต้องการแล้วเราก็เริ่มลงมือกันเลย 

ดินบริเวณนั้นค่อนข้างนิ่ม และก็แฉะ   ฝนตกค่อนข้างชุกเลยก็ว่าได้ เจ้าหน้าที่บอกช่วงที่เราไป ตกแทบทุกวัน 

เราใช้เวลา setup เตนท์ ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ต้องเลือกพื้นที่ดีๆนะครับ ควรหลีกเลี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่ เพราะอาจจะมีกิ่งไม้หัก หรือหล่นลงมาได้ 

ระหว่างที่เรากางเตนท์ก็จะมีเจ้าถิ่นมาเดินคอยสังเกตุการณ์อยู่รอบๆ นะครับ

บริเวณเคนท์รอบๆ 

สำหรับคนที่ไม่ได้นำ อาหารมา หรือไม่ได้ตั้งใจจะมาประกอบอาหารที่นี่ 
บริเวณจุดกางเตนท์ 1 มีร้านค้า สวัสดิการของ หน่วย ให้บริการ อยู่

มีอาหารตามสั่ง  
ขนม ขบเคี้ยว
น้ำแข็ง
เครื่องดื่ม
ปิดประมาณ 2-3 ทุ่ม แต่ก็สามารถเรียกได้ตลอด

ผ่านคืนแรกไป  ตรงจุดที่เราพักมี ลำธารอยู่ใกล้ๆ เรียกว่า ตอนนอน โครตฟินเลย 

ได้ยินเสียงนก เสียงสัตว์ป่า เสียงลำธาร ธรรมชาติมากๆ 

เช้ามาสิ่งที่ต้อง ระวัง เลยนะครับจะมีเจ้าถิ่น มาช่วยเก็บเตนท์แต่เช้า โดยเจ้าหมูป่าเนี่ยจะมาคอยถอนสมอบก เตนท์ เรา

สามารถจับได้ เล่นกับน้องได้นะครับ เชื่องมากๆ 

จากนนั้นประมาณ 10.00 เราเริ่มเก็บเตนท์ เก็บอุปกรณ์กัน และไปที่ ลำธารที่อยุ่ใกล้บริเวณ จุดกางเตนท์ 1 

จุดลำธารใกล้บริวณจุดกางตนท์1 มีจุดพักผ่อน จุดถ่ายภาพสวยๆ เยอะมากๆ สามารถเล่นเล่น หรอืเล่นน้ำ ได้ทั้งวันเลย 

ตร

งนี้ยังมีจุดชมธรรมชาติและจุดถ่ายภาพสวยอีกหลายจุด

จากตรงนี้ ก็จะมีห้องน้ำ อยู่ใกล้ๆ สะอาด สามารถอาบน้ำเปลี่ยนชุดได้สะดวก

จากนั้น เปลี่ยนเสือ้ผ้ากันซักพัก แล้วเราก็ไป  ชมน้ำตกเขาสอยดาว ซึ่งเข้าไปอีกประมาณ 2.5 กิโลแมตร 

ขอบอกเลยว่า ความสวยงาม เต็ม 10  สวยมากสดชื่นเสียงน้ำตก ฟังแล้วเย็นสบาย 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว Khao Soi Dao Wildlife .

https://www.facebook.com/KSDWD...

ที่ตั้ง

https://goo.gl/maps/HKhzNxBx7B...

เบอร์ติดต่อ 
081 864 9391

ข้อควรระวัง 
ให้รักษาระยะห่างจากสัตว์ป่า
ระวังน้ำป่า หากมีฝนตกหนักเวลาเล่นน้ำ

ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากช่วยกด ไลก์กดแชร์ด้วยนะครับ 

ครูไทยหัวใจสะพายเป้

 วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 21.31 น.

ความคิดเห็น