...“เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”..

               อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หรือเมืองโบราณสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย...ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO เป็น “มรดกโลก” เดือนธันวาคม 2534...ปั่นจักรยาน เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกับ เธอ ใน 1วัน...เริ่มมมมมม

          1.วัดเชตุพน...วัดเชตุพนนี้เป็นโบราณสถานร้างเป็นวัดที่มีลักษณะอันโดดเด่น คือ มีพระพุทธรูปสี่อิริยาบท (นั่ง นอน ยืน เดิน) ขนาดใหญ่...ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นเดินด้านทิศตะวันออก พระพุทธรูปยืนด้านทิศตะวันตก พระพุทธรูปประทับนั่งด้านทิศเหนือ และพระพุทธรูปนอน ด้านทิศใต้

          2.วัดศรีชุม...วัดศรีชุมนี้เป็นโบราณสถานร้างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่า "พระอจนะ" โดยองค์พระประดิษฐานอยู่ในมณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผนังด้านซ้ายมีช่องทางเดินเข้าไปภายในและขึ้นไปได้จนถึงหลังคาบนเพดาน

          3.วัดสระศรี...วัดสระศรีนี้เป็นโบราณสถานร้าง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองสุโขทัย วัดสระศรีเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางตระพังตระกวน ซึ่งเป็นตระพังหรือสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัย

               เมื่อออกจากวัดสระศรีแล้ว จุดต่อไป เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต้องไม่พลาดที่จะต้องมากราบ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

          4.พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช..."พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน

          ไปปั่นกันต่อครับ สถานที่ต่อไป วัดมหาธาตุ...

          5.วัดมหาธาตุ...วัดมหาธาตุนี้เป็นโบราณสถานร้าง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองสุโขทัย วัดมหาธาตุเป็นวัดที่สำคัญของสุโขทัยมาแต่โบราณ สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนต้น ภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วย เจดีย์ประธาน วิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์รายจำนวนมากถึง ๒๐๐ องค์ เจดีย์ประธานของวัด เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นรูปแบบเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสุโขทัย

          หมดไปแล้วครับ 1วัน กับการพาเธอปั่นจักรยานเที่ยว "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย" ด้วยสุโขทัยเป็นเมืองโบราณ จึงมีวัดที่เป็นโบราณสถานมากมาย...ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยือนจังหวัดสุโขทัย มาปั่นจักรยานชมความงดงามของ "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย" ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO เป็น “มรดกโลก”...เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม...

          คราวหน้าจะพาเธอไปปั่นที่ "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย"...ฝากติดตามกันด้วยนะครับ...

PIAMSAK HANSURI

 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.12 น.

ความคิดเห็น