เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุงจำลองแบบและแรงบันดาลใจมาจากบุโรพุทโธ อินโดนีเชีย ทำมาจากหินทรายธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีทั้งหมดเจ็ดชั้น เป็นภาพหินทรายแกะสลักนูนต่ำ เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ ข้างในประดิษฐานพระบรมสารีริกขธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา ภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีเจดีย์กลางน้ำ อยู่อีกฟาก
.
วัดป่ากุง (หลวงปู่ศรี มหาวิโร) จ.ร้อยเอ็ด
พิกัด : ตำบล ศรีสมเด็จ อำเภอ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
จีพีเอส : https://goo.gl/maps/wPexk2D65cBNPdzn6
#เจดีย์หินทราย #วัดป่ากุง #เที่ยวร้อยเอ็ด #เที่ยวไหนยังเล่า

เที่ยวไหน ยังไงเล่า

 วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.34 น.

ความคิดเห็น