แก่งคุดคู้ ฤดูน้ำลด เที่ยวเชียงคาน

ปั่นจักรยานชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง

.
ปักหมุดเที่ยวเชียงคาน อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แก่งหินขนาดใหญ่ที่มีให้ชมในช่วงฤดูน้ำลด แนวหินที่ทอดตัวยาวเป็นเวิ้งกว้าง เป็นเหมือนหาดขนาดใหญ่ ในช่วงโค้งของลำน้ำไหลผ่านเพียงช่วงแคบๆ วิวภูเขา สายน้ำ ธรรมชาติสองฝั่งโขงได้อย่างใกล้ชิด สามารถปั่นจักรยานมาดูพระอาทิตย์ขึ้นจากถนนคนเดินระยะทาง 7 กม.โดยประมาณครับ บริเวณแก่งมีร้านอาหาร ร้านขายของฝาก จุดชมวิว ศาลาริมน้ำ เรือยนต์ล่องแม่น้ำโขง และพิธิภัณฑ์แก่งคุดคู้ที่รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมของชาวเชียงคานเอาไว้ด้วยครับ
.
แก่งคุดคู้
พิกัด : ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน เลย
จีพีเอส : https://goo.gl/maps/mbdJrMQQQStdubSC7
.

เที่ยวไหน ยังไงเล่า

 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.38 น.

ความคิดเห็น