วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง

วัดใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกล้กำแพงเมือง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา บนยอดเป็นที่ตั้งพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้จากประเทศอินเดีย ช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีงานเฉลิมฉลองพร้อมทั้งไหว้พระขอพรนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

EnJoy Benjajoy

 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.41 น.

ความคิดเห็น