เห็นการโปรโมทงาน Sukhothai Mini Light & Sound 2023 ในทวิตเตอร์

การแสดง Sukhothai Mini Light & Sound 2023 จัด 7 ครั้ง ในวันเสาร์แรกของเดือน 

1. วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 

2. วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 

3. วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 

4. วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 

5. วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 

6. วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 

7. วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 

บริเวณวัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เวลาแสดง 19:30 น. ด้วยความชอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจจองตั๋วรถทัวร์ และที่พักเพื่อไปชมการแสดง Sukhothai Mini Light & Sound 2023 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

บริเวณวัดสระศรีจะมีการจัดที่นั่งไว้สำหรับผู้ที่จะเข้าชม Sukhothai Mini Light & Sound 2023 แต่เราเลือกนั่งอีกฝั่งของตระพังตระกวน หรือฝั่งตรงข้ามบริเวณที่จัดงาน ภาพที่ได้ก็จะเป็นการซูมทั้งหมด การแสดงเริ่มแล้ว ภาพไกลมากอีกเช่นกัน เป็นการแสดงย่อส่วนของการแสดงในงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ ในช่วงลอยกระทงนั่นเอง แต่งาน Sukhothai Mini Light & Sound 2023 จะคนน้อยกว่ามาก ถ่ายรูปสบาย

สาเหตุที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เพราะ จะรอถ่ายพลุ

ตะลุยเดี่ยวแบกเป้เที่ยว

 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01.23 น.

ความคิดเห็น