วันนี้มาทำตัวเป็น พญาน้อย ชมตลาดกันดีกว่าค่ะ ตลาดที่ว่านี่เป็นตลาดกลางคืนนะคะ เรียกตามฝรั่งดั้งขอก็ "ไนท์มาร์เกต" ไนท์มาร์เกตสำคัญ ๆ ที่คนนิยมไปเดินเฉิดฉายกันก็หนีไม่พ้น "ถนนคนเดินท่าแพ" ที่อยู่บริเวณประตูท่าแพ ของเชียงใหม่นี่หละค่ะ

ถนนคนเดินท่าแพ จะมีจัดทุกวันอาทิตย์ สลับกับถนนคนเดินวัวลายที่จะจัดทุก ๆ วันเสาร์ ที่ถนนคนเดินท่าแพนี้ จะกว้างขวางกว่า กินอาณาบริเวณเยอะกว่า เรียกว่าเดินกันไขข้อเสื่อมเลยทีเดียว

นอกจากจะมีร้านขายของหลากหลาย ทั้งหัตถกรรม ทั้งอุตสาหกรรม ของกินของใช้มากมายแล้ว ยังมีวัดสำคัญ ๆ อยู่บนเส้นทางอีกด้วย อย่างวัดที่ท่านกำลังชมอยู่นี่ ชื่อ วัดพ้นอ้น

อุโบสถ์วัดพันอ้น

วัดพันอ้น เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พระพุทธชินราช จำลอง

วัดพันอ้น สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2044 ในสมัยของพญาแก้ว กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 13 ราชวงศ์มังราย ชื่อของวัด "พันอ้น" น่าจะเป็นชื่อผู้สร้างวัดนามว่า "อ้น" ท่านคงเป็นทหารหรือขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์เป็น "พัน" ใกล้วัดนี้มีวัดมีอีกวัด คือ วัดเจดีย์ควัน อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดพันอ้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันและเป็นวัดเล็กทั้งคู่ ต่อมาได้รวมเป็นวัดเดียวกัน คือ วัดเจดีย์ควันพันอ้น แต่คนทั่วไปเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดพันอ้น"

จนกระทั่ง พ.ศ. 2474 สมัยเจ้าแก้วนวรัฐ ได้พิจารณาว่าวัดพันอ้น เป็นศูนย์กลางเหมาะสมที่จะตั้งเป็นสำนักเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ แต่พื้นที่คับแคบ จึงได้ขยายบริเวณวัดออกไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ของวัดเจดีย์ควัน ซึ่งตอนนั้นเป็นวัดร้าง ส่วนเจดีย์ควัน ปัจจุบันนี้สภาพของเจดีย์ไม่ปรากฏให้เห็น เนื่องจากต่อมา พ.ศ. 2498 ได้รื้อเจดีย์ออกแล้วสร้างศาลาการเปรียญแทนซึ่งปัจจุบันปรากฏให้เห็นเพียงหลุมเจดีย์เท่านั้น

พระเจดีย์สารีริกธาตุสิริรักษ์

อาคารและเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์สร้างขึ้นพร้อมอุโบสถ เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีซุ้มพระทั้ง 4 ด้าน อุโบสถ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยปัจจุบัน เป็นอาคาร 2 ชั้น มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะภาคกลาง ภายในมีภาพวาดบนฝาผนังทั้ง 2 ด้าน เป็นรูปภาพสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศอินเดียวและเนปาล ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า "พระเจดีย์สารีริกธาตุสิริรักษ์"

ไอศครีมกะทิ มะพร้าวอ่อน

ร้านค้าของกินต่าง ๆ ทั้งกินจริง กินเล่น มีหมด

มุมตลาด มีรถรับจ้างจอดรอให้บริการ ขายเสื้อผ้าของใช้เสียเป็นส่วนใหญ่

มุมนั่งกินของอร่อย หลากหลาย

สินค้าพื้นเมืองก็มีให้เลือกมากมาย 

เครื่องประดับทำมือ

เดินชม เดินเที่ยวกันเพลิดเพลิน

หลากหลายหัตถกรรม

ศิลปิน นักวาดภาพเหมือน

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ยามค่ำคืน

สายลม ที่ผ่านมา

 วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.03 น.

ความคิดเห็น