🏕 กางเต็นท์ชิวๆนอนฟังเสียงน้ำตกกันที่ น้ำตกคลองน้ำไหล 🌿

น้ำตกคลองน้ำไหลตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร

ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องแวะไปให้ได้ถ้าใครที่มาน้ำตกคลองลานแล้ว

ไม่รู้จะไปไหนต่อเราขอแนะนำน้ำตกคลองน้ำไหล อยู่ห่างกันประมาณ 20 กม.

เดินทางง่ายและที่สำคัญในวันเดียวกันเราสามารถใช้บัตรอุทยานฯคลองลาน

เข้าได้ฟรีอีกด้วย

น้ำตกคลองน้ำไหลจะมีทั้งหมด 9 ชั้นแต่ละชั้นจะมีความสูงที่แตกต่างกันออกไป

ความสูงของน้ำตกประมาณ 15-30 เมตรมีจุดสำหรับลงเล่นน้ำได้แค่เฉพาะชั้นที่

1 ถึง ชั้นที่ 3เท่านั้น และที่นี้ยังมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ด้วยกันสองลานจะเป็นจุด

กางเต็นท์ใกล้น้ำตกกับอีกจุดที่อยู่ห่างจากน้ำตกออกมาเหมาะแกการพาครอบครัว

มาพักผ่อนจริงๆ

พ า กั น เ ที่ ย ว : TAKE a TRIP

 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.56 น.

ความคิดเห็น