สายบุญไปปักหมุด

เตรียมไว้รอเลยเป็นพุทธสถานศิลป์ หนึ่งเดียวในโลก อันมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร พร้อมความงดงามของ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ และผนังทั้งสี่ด้านแกะสลักจากไม้สัก เป็นตัวอักขระขอมซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาสักการะบูชาค่ะ มีความเชื่อว่าหากได้มาสักการะ จะมีโชคลาภ และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ 🙏✨

มีเธอไปด้วย

 วันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.33 น.

ความคิดเห็น