เรากรอกใบสมัครเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ นัดเก็บ Biometrics เช้านี้ ถัดมาอีก 40 นาที ได้รับ E-mail แจ้งจากสถานทูตออสเตรเลียว่าวีซ่าผ่านแล้ว เลยอยากแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะคะ

                 6 Steps ยื่นวีซ่า

Step 1 เตรียมเอกสาร

Step 2 กรอกใบสมัครทาง ImmiAccount ที่ https://online.immi.gov.au/lusc/login. ให้ Upload เอกสารที่เตรียมมาทั้งหมด และชำระเงิน 152.10 AUD

Step 3 รอ E-mail ตอบกลับ (ของเรารอแค่ 15 นาทีค่ะ) จากนั้นปรินท์เอกสารที่ได้รับ

Step 4 นำเลข VLN ใน E-mail มานัดหมายกับ VFS Global (ของเราได้รับแจ้งวันที่ใกล้ที่สุดอีก 2 วัน)

Step 5 ติดต่อ VFS Global

Step 6 เริ่มกระบวนการพิจารณาวีซ่า

    เอกสารที่ต้องเตรียมขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเภท 600 (อ้างอิงข้อมูลจาก Australian Government Department of Home Affairs)

☑️Itinerary (แผนการเดินทางคร่าวๆ)

☑️หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาที่ทำงาน วันลาที่จะเดินทาง

☑️ตั๋วเครื่องบิน

☑️รูปถ่ายขนาด 3.5 X 4.5 CM พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ และเขียนด้านหลัง This is a true photograph of …Name…

☑️สำเนา Passport  แสดงหน้าที่มีรายละเอียดผู้สมัคร(โดยต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และครอบคลุมถึงวันที่เข้าออสเตรเลีย)

☑️สำเนาแสดงประวัติการเดินทางที่ผ่านมาใน Passport (ตราปั๊มเข้าออกแต่ละประเทศ)

☑️สำเนาบัตรประชาชน*

☑️สำเนาทะเบียนบ้าน*

☑️บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

☑️ใบรับรองยอดเงินคงเหลือ (ภาษาอังกฤษ สกุลเงิน AUD)

—สำคัญ— เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงต้องเซ็น Certified True Copy ด้วยค่ะ ยกเว้นเอกสารนั้นจะระบุว่า No signature is requierd อย่างเช่น Statement

*ติดต่อสำนักงานเขตได้ทุกสาขา ยื่นแค่บัตรประชาชน

ขั้นตอนเก็บ Biometrics ที่ VFS

เตรียมหลักฐาน 3 รายการ

1.Passport เล่มจริง

2.Appointment letter (ปรินท์จากเมล์)

3.Department of home affairs (ปรินท์จากเมล์)

ติดต่ออาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 สำหรับผู้เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ และแคนาดา แนะนำไปก่อนเวลา 15 นาทีนะคะ

✌🏻เข้าแถวยื่นเอกสาร รับคิว

✌🏻ติดต่อช่องจ่ายเงินสด 735 บาท

✌🏻ทำ Biometrics ถ่ายรูป scan นิ้วมือ


     เราใช้เวลา 15 นาทีสำหรับกระบวนการเก็บ Biometric ค่ะ หลังจากนี้จะเริ่มขั้นตอนพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลียค่ะ เมื่อวีซ่าผ่านแล้วเพื่อนๆจะได้รับ E-mail แจ้งว่า Granted เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

www.facebook.com/Inspiremyjourneys

www.inspiremyjourneys.com

Instagram : InspireMyJourneys

Twitter : @Inspiremyjourn1

InspireMyJourneys

 วันพฤหัสที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 21.56 น.

ความคิดเห็น