ลอยกระทงสุโขทัย : เผาเทียน เล่นไฟ

เริ่มแล้วกับงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุโขทัย

“งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ” ที่จัดขึ้นบริเวณ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พร้อมกับแสงสีเสียงตระการตา

การแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง

และยังมีพลุสวยๆให้ได้ชมกันอีกด้วย

ภายในงานจะมีซุ้มขายของและอาหารต่างๆ

งานประจำปีแบบนี้ ใครไม่มาถือว่าพลาดมากครับ

📍พิกัด : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

18 พ.ย. - 27 พ.ย. 2566


พ า กั น เ ที่ ย ว : TAKE a TRIP

 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.44 น.

ความคิดเห็น