ออบหลวง เป็นช่องเขาขาดที่มีแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่านช่องเขา ซึ่งคำว่า "ออบ"เป็นภาษาเหนือ แปลว่าช่องแคบ "หลวง"แปลว่าใหญ่ ออบหลวงจึงมีความหายถึง "ช่องแคบใหญ่" นั่นเอง

.

นอกจากนี้ หากเราเดินตามเส้นทางไปจนข้ามสะพานที่อยู่เหนือแม่น้ำแม่แจ่มทางด้านบนของออบหลวงขึ้นไป ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีระยะทางกว่า1500เมตรเลยทีเดียว เพื่อนคนไหนยังไม่เคยไปบอกเลยว่าไม่ควรพลาดกันเลย

.

ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง

ผู้ใหญ่ ราคา 20บาท

เด็ก 10บาท

รถจักรยานยนต์ 20บาท

รถยนต์4ล้อ 30บาท

ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป เข้าได้ฟรี


พ า กั น เ ที่ ย ว : TAKE a TRIP

 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.45 น.

ความคิดเห็น