ย่านชินเซไกเป็นอีกย่านนึงที่ผู้คนมักจะเดินทางกันมาได้ทั้งตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าก็จะสามารถขึ้นหอคอยได้ส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นตลาดหรือแหล่งของกินเล็กๆก็จะเป็นตามรูปเลยเพราะว่าเรามีเวลากลับมาแค่จาก USJ ส่วนมากก็จะปิดแล้วก็จะมีร้านเหลือก็ประมาณนี้ ได้กินพวกยากินิกุอยู่

อาทิตย์หน้าไม่ว่าง

 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 20.34 น.

ความคิดเห็น