ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ดอยช้าง)

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครหลายคนรู้จัก บรรยากาศการหนาวเย็น

วิวภูเขาสวยงามสุดตา กาแฟดอยช้างที่โดดเด่นและอื่นๆอีกมากมาย

แต่ในช่วงนี้จะมีดอกซากุระหรือดอกนางพญาเสือโค้งที่บานสวยอยู่บนพื้นที่ของดอยช้าง

จุดที่เราไปจะมี 2 จุด

🌸จุดแรกจะเป็นสวนเกษตรที่สูงวาวี ในบริเวณส่วนจะมีต้นซากุระแต่ต้นจะอยู่สูงมาก

เลยทำให้ถ่ายรูได้ยากพอสมควรเราเลยขี่ไปหาจุดที่สอง

🌸จุดที่สองจะต้องตรงขึ้นไปยังลานกางเต็นท์โดมแดง ให้จอดรถที่ลานกางเต็นท์

และเดินขึ้นไปต้นซากุระจะอยู่ข้างทางสวยมาก ตรงจุดนี้ต้นจะไม่สูงมากสามารถถ่ายรูป

ใกล้ๆได้เลย


พ า กั น เ ที่ ย ว : TAKE a TRIP

 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 19.57 น.

ความคิดเห็น