จุดกางเต็นท์บนดอยช้าง ชมตะวัน แคมป์ปิ้ง 🏕

⛰️ อยู่ที่ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ก่อนที่ลมหนาวจะจางหายไป

เราเลยอยากพาทุกคนไปกางเต็นท์เรารับหนาวกันที่ “ดอยช้าง” กับ ชมตะวันแคมป์ปิ้ง

เป็นอีกหนึ่งจุดกางเต็นท์ที่เราสามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้สวยมาก

จุดกางเต็นท์จะมีให้เราเลือกกางได้ 2 ฝั่ง ฝั่งหนึ่งจะเป็นวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้

กับอีกฝั่งจะเป็นวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ตก วิวทิวเขาสลับซับซ้อนที่เป็นจุดเด่น

ของดอยช้างบวกกับความลงตัวของแสงอาทิตย์ทำให้บรรยากาศดูพิเศษมาก

🌱 ค่าบริการ ⛺️

ค่ากางเต็นท์ 150 บาท/คน

✨ เพิ่มเติม

ที่นี้ไม่มีจุดให้ชาร์จไฟ

มีสัญญาณโทรศัพท์

มีของขาย

ห้องน้ำสะอาด


พ า กั น เ ที่ ย ว : TAKE a TRIP

 วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.39 น.

ความคิดเห็น