✨️วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามวิหาร✨️

✈️ ไม่ต้องบินไปไกลถึงอินเดีย เชียงใหม่ก็มีวัดที่มีลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิ ที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ให้ได้ไปเยือนชมกันค่ะ

   🛕 วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 8-12 ด้วยฝีมือช่างชาวอินเดีย

   ได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช สร้างด้วยศิลาแลงก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์ มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ คือ

🔸️มีจำนวน 7 ยอดใน 1 เจดีย์

🔸️ที่ฐานเจดีย์ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเทพเทวดา

🔸️ด้านนอกพระเจดีย์ ประดับงานปูนปั้นรูปเทวดา ทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่อง ที่มีลวดลายต่างกันไป
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย โดยรอบมีความเก่าแก่และงดงามมาก 

   ตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง คือ โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์ มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย แต่เพราะอยู่ไกล จึงมีการอนุโลมให้ใช้เป็นพระเจดีย์ประจำปีเกิดปีมะเส็งแทน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะ

   วัดนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่

🔸️สถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ.2030 พระยอดเชียงราย ราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน และโปรดให้สร้างสถูปใหญ่บรรจุอัฐิของพระอัยกาธิราช ที่ต่อมา คือ สัตตมหาสถาน คือ สถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิตเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียงสามแห่ง คือ อนิมิตเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ มุจจลินทเจดีย์

🔸️มณฑปและสถูปโบราณอื่นๆ

   📚 นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก เป็นครั้งแรกของไทย และถือเป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ในล้านนา วัดเจ็ดยอด จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง อีกทั้งสถาปัตยกรรมภายในวัดก็ยิ่งใหญ่งดงามควรค่าแก่การเคารพบูชาและไปเยี่ยมชม

🎯 : 90 หมู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

⏰️ : เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

📱 : 097-9187892

🌏 : https://maps.app.goo.gl/CYi4jU...

-----------------------😍

🤗 สนุกกับการเที่ยว สนุกกับการกิน

ในแบบฉบับของตัวเองน๊าา 🚘🧳🏖 🌄

❣️ช่องทางการติดตามเพจ❣️
https://www.facebook.com/TIEWD...

🙅งดนำภาพไปใช้ทุกกรณี ก่อนได้รับอนุญาตน๊าา

-----------------------🌿

#เที่ยวได้กินกินได้เที่ยว 
#วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

#วัดเจ็ดยอด #พระอารามหลวง

#วัดโพธารามวิหาร

#สถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช

#วัดดังเชียงใหม่ #วัดเชียงใหม่

#วัดสวยเชียงใหม่ #เที่ยวเชียงใหม่

#เที่ยววัดเชียงใหม่ #เชียงใหม่

เที่ยวได้กิน กินได้เที่ยว

 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.08 น.

ความคิดเห็น