ทัวร์หนึ่งวันนอกลอนดอน ซอลส์บรี-สโตนเฮนจ์-บาธ (1) รีวิวโดย eakpawintravel

หากใครไปเที่ยวลอนดอนแล้วอยากออกไปเที่ยวนอกเมืองบ้าง สามารถซื้อทัวร์ไป-กลับจากลอนดอนแบบวันเดียวได้ จากบริษัททัวร์ที่เปิดหน้าร้านขายทัวร์อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวในลอนดอน ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทหลายรายการให้เลือก โดยมีสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางยืนพื้น แล้วมีสถานที่น่าสนใจ

ทัวร์หนึ่งวันนอกลอนดอน ซอลส์บรี-สโตนเฮนจ์-บาธ (1)

ทัวร์หนึ่งวันนอกลอนดอน ซอลส์บรี-สโตนเฮนจ์-บาธ (1)

 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 11.09 น.

 วันที่เดินทาง 2 พ.ย. 2559

หากใครไปเที่ยวลอนดอนแล้วอยากออกไปเที่ยวนอกเมืองบ้าง สามารถซื้อทัวร์ไป-กลับจากลอนดอนแบบวันเดียวได้ จากบริษัททัวร์ที่เปิดหน้าร้านขายทัวร์อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวในลอนดอน ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทหลายรายการให้เลือก โดยมีสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางยืนพื้น แล้วมีสถานที่น่าสนใจอื่นประกอบ เช่น ซอลส์บรี (Salisbury) บาธ (Bath) วินเซอร์ (Windsor) อ็อกฟอร์ด (Oxford) ลาคอค (Lacock) หรืออื่น ๆ แต่ละทัวร์มีวันที่ออกทัวร์กำหนดไว้ เช่น จันทร์ พฤหัส เสาร์ บางทัวร์ออกวันอังคาร พุธ ศุกร์ หรือบางทัวร์มีแค่วันอาทิตย์ เป็นต้นเพื่อนร่วมคณะทัวร์ลอนดอนคนอื่น ๆ เคยไปสโตนเฮนจ์แล้ว เหลือผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ยังไม่เคยไป เราเลยเลือกซื้อทัวร์ ซอลส์บรี-สโตนเฮนจ์-บาธ เนื่องจากวันและเวลาลงตัวพอดี เราซื้อทัวร์ก่อนวันเดินทางหนึ่งวัน และนัดหมายจุดขึ้นรถที่โรงแรมใกล้กับที่พักของเราเช้าวันถัดมา เราต้องตื่นแต่เช้าไปให้ทันรถที่มารับ ตอนแรกผมเข้าใจว่า เราจะเดินทางด้วยรถคันที่มารับเรา แต่ไม่ใช่ รถบัสมารับคนตามโรงแรมต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนดไว้ แล้วไปส่งที่สถานี หลังจากนั้น แต่ละคนต้องแยกไปขึ้นรถตามทัวร์ที่ซื้อ บนรถสำหรับรายการทัวร์ของเรามีนักท่องเที่ยวเต็มทุกที่นั่ง และที่นั่งริมหน้าต่างถูกจับจองหมดแล้ว มีไกด์ประจำรถบรรยายสิ่งต่าง ๆ และนัดหมายเวลาในการเที่ยวชมราว 2 ชั่วโมงต่อมาเรามาถึงซอลส์บรี เรามาที่นี่เพื่อชมมหาวิหารซอลส์บรี หรือชื่ออย่างเป็นทางการ มหาวิหารเซนต์แมรี (Cathedral of Saint Mary) มหาวิหารแห่งนี้มีความเก่าแก่และโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิก (Gothic) ของอังกฤษในยุคต้น เนื่องจากใช้เวลาสร้างเพียง 59 ปี (ค.ศ. 1221 – 1280) ทำให้ศิลปะกอทิกยุคต้นที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนั้น เป็นของแท้และดั้งเดิม ต่างจากมหาวิหารอื่นในยุคเดียวกัน ที่ใช้เวลากว่า 100 ปีในการสร้าง ช่วงเวลาที่ยาวนานทำให้ความนิยมในรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไกด์บรรยายเรื่องราวให้ฟังที่หน้าวิหาร มองเห็นยอดสูงของมหาวิหารที่สูง 123 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในสหราชอาณาจักร หลังจากบอกว่ามีอะไรให้ชมด้านในบ้างแล้ว ไกด์ปล่อยให้เราชมด้านในเอง พร้อมนัดหมายเวลาพบกันบริเวณทางออก

สถาปัตยกรรมแบบกอทิกมีลักษณะสูงเพรียว มียอดแหลม หลังคาโค้ง มีลายเส้นซับซ้อน และมีผนังเปิดกว้าง ทำให้มีการใช้ภาพประดับกระจกสีสวยมากกว่าภาพเขียน ทั้งประติมากรรมและศิลปะเน้นไปในเรื่องราวทางศาสนา เอกลักษณ์ของศิลปะแบบกอทิกทั้งหมดนั้นมีให้เห็นในมหาวิหารซอลส์บรีผ่านจากทางเข้าไปด้านใน ทางซ้ายมีนาฬิกาเหล็กขนาดใหญ่ที่ทำด้วยมือตั้งอยู่ คาดว่าอาจทำขึ้นในปี 1386 หรือก่อนหน้านั้น ว่ากันว่าเป็นนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุด (ซึ่งผ่านการซ่อมแซมมาแล้ว) ที่ยังคงใช้การได้ ห่างไปไม่ไกล กลางโถงทางเดินเป็นที่ตั้งอ่างน้ำมนต์ที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท มีลักษณะคล้ายกางเขน ส่วนปลายทั้ง 4 ด้าน มีสายน้ำไหลลงสู่แอ่งรองรับน้ำด้านล่างภาพกระจกสีขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่ด้านหลังแท่นบูชา มีชื่อว่า Prisoners of Conscience Window ซึ่งถูกนำมาติดตั้งแทนภาพเดิมเพื่อทำให้โบสถ์มีสีสันมากขึ้น แต่ภาพประดับกระจกสีอื่นในโบสถ์ก็ล้วนแต่สวยงามทุกภาพนอกจากนี้ ในห้องประชุมนักบวชของมหาวิหารซอลส์บรียังเป็นสถานที่เก็บมหากฎบัตรของอังกฤษ หรือ Magna Carta ที่ตราขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1215 ซึ่งเป็นที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็น 1 ใน 4 ของฉบับดั้งเดิมที่มีอยู่หลังการเที่ยวชมมหาวิหารซอลส์บรี ใครที่ซื้อทัวร์แบบรวมมื้ออาหารด้วย จะได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของโบสถ์ แต่พวกเราที่ซื้อเฉพาะทัวร์ ก็เลือกซื้อหาอาหารกันเองจากที่นี่ได้เช่นกัน เมื่อได้เวลานัดหมาย เราเดินทางต่อไปสโตนเฮนจ์

ความคิดเห็น