วันเดียวเที่ยวชมวัดงามอยุธยา-อ่างทอง อิ่มท้องที่ร้านนิรมิตรร้านอาหารบรรยากาศดี ๆ ริมแม่น้ำน้อยค่ะ ^^ เมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร และเมืองอ่างทอง มีวัดสวยงามหลายแห่ง วันนี้เลยขับรถเที่ยวชมความงามจากอยุธยา-อ่างทอง เลือกวัดที่ยังไม่เคยได้ไป นำภาพมาฝากกันนะคะ ขับรถจากกรุงเทพมาสายกรุงเทพ-บางปะอิน-อยุธยา

ออกจากกรุงเทพแต่เช้า ปลายเดือนมีนาคมนี้ ตอนเช้าแดดไม่ร้อนมากไปเที่ยววัดแรกกันก่อนเลย "วัดใหญ่ชัยมงคล" เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และพระะราชทานนามว่า "เจดีย์ชัยมงคล" เจดีย์ประธานนี้เป็นทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่

เสี่ยงทายโดยการหย่อนเรียญให้ตรงกับแอ่งน้ำด้านล่าง


วิหารพระพุทธไสยาสน์ เมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าด้านในก็จะพบวิหารพระพุทธไสยาสน์อยู่ทางซ้ายมือภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชา และปฏิบัติพระกรรมฐานค่ะ


วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชค่ะ วัดนี้ไม่ได้เข้าไปเดินชมภายในแต่ขับรถชมความงามรอบๆวัด

ขับรถชมความงามโดยรอบของวัด สวยงามร่มรื่นค่ะวัดที่สามที่เยี่ยมชม คือ วัดไชยวัฒนาราม วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายค่ะ เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สถาปัตยกรรมการก่อสร้างไม่เหมือนวัดอื่นๆในอยุธยาสร้างขึ้นเพื่อถวายพระราชชนนีสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่มีชัยชนะต่อการรบกับเขมรจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดค่ะ คนไทยไม่เสียค่าเข้าชมนะคะ เสียแต่คนต่างชาติ
ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของพื้นที่ฐานประทักษิณ ยอดขององค์ปรางค์ ทำเป็นรัดประคดซ้อนกัน 7 ชั้น
แต่ละชั้น เป็นลวดลาย ใบขนุน กลีบขนุน ส่วนบนสุดเป็นทรงดอกบัวตูม

ปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน พระปรางค์ประธานนำรูปแบบของพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้าง แต่ปรางค์ประธานที่วัดไชยวัฒนารามทำมุขทิศยื่นออกมามากกว่าค่ะ

พระอุโบสถ อยู่ทางด้านทิศตะวันออก เหลือแต่เพียงฐานเสาอุโบสถ และรอยฐานเสมา

วัดนีได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัย เป็นสถานที่ถวายระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ เจดีย์บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) ก็อยู่ในวัดนี้ค่ะ ท่านเป็นกวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลาย พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน โดยเฉพาะด้านวรรณกรรม จากพงศาวดารกล่าวว่าท่านลักลอบเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลย์พระสนมของพระบิดา จึงต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

"เอวอ่อนชอ้อนองค์ โฉมอนงค์ทรงสาวสวรรค์ หาไหนไม่เทียมทันขวัญเนตรพี่นี้น่ารัก ขาวสุดพุดจีบจีน เจ้ามีสีนพี่มีศักดิ์ ทั้งวังเขาชังนักแต่พี่รักเจ้าคนเดียว" กวีผู้เป็นเพชรน้ำเอกแห่งวรรณคดีไทยผู้นี้เป็นเจ้าฟ้าผู้มีชะตาชีวิตจากสูงสุดลงมาต่ำสุดจริงๆค่ะ ถ้าหากว่าไม่เกิดเรื่องนี้เสียก่อน อีก 3 ปีก็จะได้ครองราชย์แล้ว น่าจะเป็นยุคเฟื่องฟูของวรรณคดีไทยอีกยุคหนึ่งทีเดียวน่าเสียดายค่ะ


ชมความงามของวัดอยุธยาแล้ว เดินทางไปชมวัดที่อ่างทองกันบ้างดีกว่าค่ะ ไป วัดท่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง


วัดท่าสุทธาวาส เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ทรงรับไว้ในพระราชอุปถัมภ์ และมีการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ


เป็นวัดที่สะอาด ร่มรื่นสวยงาม ทางวัดมีน้ำดื่มแช่เย็นๆ และร่มกันแดดให้บริการด้วยค่ะ


วัดนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระสุบินว่า สมเด็จพระนเรศวร ฯ ให้บูรณะอุโบสถแห่งนี้ เมื่อได้เสด็จมาที่วัดนี้ตรงกับพระสุบิน จึงได้มาบูรณะอุโบสถ บูรณะวัด และวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังขึ้นในอุโบสถ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯโปรดเกล้าฯ ให้ช่างจากกรมศิลปากรช่างจากในวัง อาจารย์ และนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ ซึ่งงดงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัด ประกอบด้วย ภาพไตรภูมิ ภาพเรื่องมหาชนก ภาพลายรวงข้าว สัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทอง ภาพเรื่องสงครามยุทธหัตถี ภาพเรื่องเมืองอ่างทอง เรื่องตำบลบางเสด็จ

พระประธานในอุโบสถ เป็นโบราณวัตถุ เป็นพระพุทธรูปหินทรายปั้นปูนปิด ทองทับ ในอุโบสถยังมีพระพุทธรูปหินทราย ๒๐ องค์ศิลปะอยุธยาตอนต้น ที่มีทั้งอิทธิพลของอยุธยา ลพบุรี และอู่ทอง ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อยิ้ม" เพราะมีพุทธลักษณะคล้ายพระกำลังอมยิ้ม

ฐานด่านล้างเป็นพญาครุฑสวยงาม
ภาพผลมะม่วง 4 ผล เป็นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอยู่บนผนังโบสถ์ทางด้านซ้ายมือค่ะ

ประตูลวดลายสวยมากค่ะ

พญานาคหน้าอุโบสถสวยม๊ากกกกกก ประดับด้วยหินหลากสีเหมือนอัญมณี

ศาลสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถ

ไปต่อกันวัดต่อไปค่ะ

""วัดสังกระต่าย ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลาแดง เดิมชื่อ วัดสามกระต่าย สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นวัดร้างค่ะ เล่ากันว่าเป็นวัดแรงพระที่เคยอยู่ทะเลาะกันจนต่อมาไม่มีพระจำพรรษาเลยกลายเป็นวัดร้างมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพปัจจุบันเหลือเพียงโบสถ์เก่า ผนังโบสถ์ของวัดอยู่ในสภาพที่เก่าแก่ ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ แต่ตัวโบสถ์ก็ยังอยู่ได้โดยไม่พังทลายลงมาเพราะรากต้นโพธิ์ใหญ่ทั้ง 4 ต้นได้ชอนไชโอบล้อมไว้อย่างแน่นหนา จัดเป็นสถานที่ Unseen ของจังหวัดอ่างทองค่ะ

เชื่อกันว่าโบสถ์เก่าแก่แห่งนี้มีอายุกว่า 400 ปี สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ในตัวโบสถ์มี 3 ห้องค่ะ เดินเข้าไปจะพบ หลวงพ่อแก่น ด้านหลังหลวงพ่อมีรากโพธิ์ปกคลุมผนังกำแพงโบถส์อยู่อย่างสวยงาม

เดินเข้าไปสู่ห้องด้านในก็จะพบกับพระพุทธรูป 3 องค์ คือหลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข องค์กลางซึ่งเป็นองค์ประธานชื่อหลวงพ่อวันดี เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มาพร้อมกับวัดตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที สภาพก่อนหน้าที่จะมีการบูรณะนั้น มีการตัดเศียรพระพุทธรูปและตกอยู่บนพื้นข้างๆ พระนั้นเอง ต่อมาจึงมีการบูรณะองค์พระพุทธรูปทั้งสามใหม่ดังที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบัน


บ่ายโมงเริ่มหิวแล้ววันนี้ฝากท้องที่ร้าน นิรมิตรค่ะ ร้านอยู่ในซอยวัดนางใน อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง (ห่างจากวัดม่วงประมาณ 2 กิโลเมตร ใกล้กับตลาดศาลเจ้าโรงทอง) โทร 035-631-052, 081-852-4777 เวลาทำการ : 9.00-18.00 น. (จันทร์-ศุกร์) และ 9.00-21.00 (เสาร์-อาทิตย์)

ร้านอาหารนิรมิต เป็นต้นตำรับร้านอร่อยเมืองอ่างทอง เป็นร้านอาหารที่ตกแต่งแบบสบายๆ ร่มรื่น สามารถมองเห็นแม่น้ำยามนั่งรับประทานอาหาร เพราะตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยค่ะ ที่จอดรถร้านนี้กว้างขวางสะดวกสบาย
มีห้องแอร์ให้นั่งด้วยค่ะ

เมนูที่นิยมของทางร้านมีเยอะค่ะ เช่น ผัดไทกุ้งสด ไก่ทอดนิรมิต ห่อหมกปลากราย กุ้งแม่น้ำก็มี ฯลฯ ราคาเหมาะสมไม่แพงค่ะ ห่อหมกใช้ได้ ทอดมันกุ้งก็อร่อยดีค่ะ ผัดผักรวมกุ้งสดตัวโตดี

แกงป่าปลากรายถ้วยนี้รสชาดจัดจ้านม๊ากค่ะ

ทางร้านมีจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์โอท็อป ขนมพื้นเมืองมากมายค่ะ

ในร้านมีของที่ระลึก ขนมของฝากมากมายค่ะ

ขนมโบราณน่าทานมากมายเลย^^

ราคาขนมที่นี่ส่วนใหญ่ถุงละ 35 บาท 3 ถุง 100 บาท ซื้อติดมือเป็นของฝากได้เลยค่ะ มีให้เลือกเยอะแยะ

ไอติมโบราณก็มีหลายรสเลย รสข้าวโพดกับข้างเหนียวดำเผือกอร่อยดีค่ะ^^

ห้องน้ำก็สะอาดค่ะ


ห้องน้ำ ได้รับรางวัลห้องน้ำสะอาดในระดับจังหวัดด้วยค่ะ ใช้โทนสีเขียวอ่อนดูสะอาดสบายตา

จบรีวิวเจ้าค่ะ ^^ ฝากติดตามเพจท่องเที่ยวเล็กๆในเฟสด้วยนะคะ รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวเคยไปมา เพจ: ไปแอ่วกัน Fun Trips ค่ะ กด ไปแอ่วกัน Fun Tripไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.23 น.

ความคิดเห็น