เชียงคาน เมืองเล็กๆน่ารักริมแม่น้ำโขง ของจังหวัดเลย ที่คงยังคง ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประทับใจและชอบมาเยือน เก็บภาพมาฝากกันค่ะ

บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้

บรรยากาศริมฝั่งโขง


ใครมาเที่ยวเชียงคานแวะ เที่ยวชมแก่งคุดคู้นะคะ สวยค่ะ

แก่งคุดคู้ ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นแก่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัวของ แนวหินลงในแม่น้ำโขง

อยากพักใจไปแอ่วเชียงคานนะคะ ^^

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 07.51 น.

ความคิดเห็น