kantapat tantianantkit

เป็นคนชอบการท่องเที่ยว โดยอาศัยลาพักร้อนหนีไปเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง รักการเดินทางด้วยตัวเอง และใช้เวลาว่างจากการทำงานนั่งหาตั๋วเครื่องบิน