พิริยา บุญเรือง

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดจะไม่พลาดเก็บรูปหรือบรรยากาศของสถานที่นั้นๆ เก็บไว้เพื่อสร้างรอยยิ้มคะ