Daoruang Bloom

ผมบูมครับ รักการเขียนรีวิวท่องเที่ยวบน Facebook หวังว่า Readme จะเป็นอีกพื้ที่หนึ่งให้ผมได้แชร์สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการเที่ยว