Thaman Tanubumrungsin

หากทาง readme ต้องการชมภาพถ่ายหรือสถานที่ๆผมไปมา รบกวนขออีเมลล์เพื่อส่งกลับด้วยครับ เบื้องต้นเป็นสถานที่เพียงเล็กน้อยที่เรียบเรียงมาครับ
ตอนนี้ผมเป็นช่างภาพ และ เป็นแอดมินเพจหลายเพจ เช่น Thai Polaroid
Matin thailand Mint camera thailand เป็นต้น หวังว่าจะได้ร่วมงานกันครับ