รัชชานนท์ บุญศิริ

รถตู้น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง
ให้บริการเดินรถสาธารณะจากเชียงใหม่สู่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านจุดท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย เช่น น้ำพุร้อนสันกำแพง ถ้ำเมืองออน โครงการหลวงตีนตกและหมู่บ้านแม่กำปอง