มิสดาวจะเที่ยว

สวัสดี ฉันมีชื่อเล่นว่าดาว สะดวกให้เรียกว่ามิสดาว ชอบเที่ยวและอยากจะรีวิวทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยว เพราะอยากจะบันทึกเรื่องราวและความรู้สึกต่างๆ ตลอดทริปที่ได้ไป