Butsara Thongsut

สาวโรงงานธรรมดาไปคนนึงที่รักในการเดิน การถ่ายภาพ การหาประสบณ์การใหม่ๆให้กับชีวิต ออกเดินทางและกล้าที่จะทำความรู้จักกับคนแปลกหน้า งานประจำคือต้นทุน การเดินทางท่องเที่ยวตือกำไรชีวิต