Ukrid Krid Rorkib

ผมเป็นกราฟิก Designer ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว และคิดอยากจะมีพื้นที่ดีๆในการ เริ่ม รีวิว อย่างจริงจัง หวังว่า readme.me จะเป็นก้าวแรกที่ดี ของผม แล้ว เจอกันครับ