Pavinvit Putshanga

สวัสดีครับทุกคน เริ่มมาจากผมเป็นคนชอบเที่ยว แล้วชอบถ่ายรูปสะเปะสะปะ เลยอยากมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ไปเที่ยวมาให้ทุกคนฟังกันครับ