ประไพภัทร ุคุณวุฒิ

ชอบท่องเที่ยวเดินทาง ชอบร้านกาแฟ ชอบธรรมชาติ ชอบการเดินทางแบบผจญภัย