panut new

ชอบการเดินทาง
ชอบการท่องเที่ยว
ชอบเจอผู้คน ชอบเปิดโลกกว้าง
ชอบเที่ยวที่ที่คนไม่รู้จักแล้วมาบอกต่อ
เป็นกันเอง เข้ากับคนง่าย อัธยาศัยดี