นุชนาถ ประโพธิ์ศรี

เป็นผู้หญิงธรรมดามนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง เป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยว เพราะการเทียวคือความสุขเดียวที่จับต้องได้ในตอนนี้ การออกเดินทางทำให้เราได้มองเห็นตัวเองชัดขึ้น เห็นโลกได้กว้างขึ้นเหมือนไดัออกจากกะลา เพราะฉะนั้นในหัวเราเลยมีแต่เรื่องเที่ยว