Wipada Pongjit

เราคือพยาบาลทีาทำงานหนักมาก วันวันอยู่แต่ในห้องICU เครียดมาก เลยมีความคิดว่า ถ้าใครไปเที่ยวให้มาแชร์ประสบการณ์ เผื่อคนที่เข้าเวรอยู่ได้มีความรู้สึกว่าได้ไปเที่ยวด้วยกัน เน้นแชร์ เน้นรีวิว ในสิ่งที่เจอจริงๆ ..