ปิยาภรณ์ หินแสง

การเดินทางเหมือนเป็นการเติมเต็มชีวิตที่ว่างเปล่า ไร้จุดหมาย ได้รู้ ได้เห็น ได้ลองสิ่งใหม่ๆ ได้มองโลกรอบตัว และได้รู้จักตัวเองมากกว่าที่คิด